Vývoj a výroba elektronických zařízení LED technologické centrum
ISOclen-RHK

O nás

Naše mise

Vývoj dnešního světa vyžaduje vysoce specializovaná odvětvová řešení z různých oblastí. S růstem specializace ale narůstá i problém, jak takováto řešení pro konečného uživatele spojit rovnocenně do jednoho celku.
Naším cílem je nabídka komplexních služeb v oblasti zakázkového vývoje a výroby elektronických zařízení včetně mechanického řešení v rámci jediného dodavatelského subjektu.
Chceme být unikátním vývojovým, výrobním a technologickým centrem pro zákazníky, kteří hledají osvětlovací řešení založené na LED diodách. Pro dosažení tohoto cíle integrujeme v naší firmě vývojové, výrobní a projektové a servisní kapacity a široký záběr našeho firemního know how z oblasti elektroniky, mechaniky a světelné techniky.
Věříme v udržitelný technický rozvoj a při volbě konstrukčního řešení, vývoji zařízení a v procesu výroby a distribuce se snažíme minimalizovat ekologické dopady naší činnosti na životní prostředí.
Rovněž věříme v elementární lidskou pospolitost a z každého prodaného výrobku odvádíme částku 1Kč na konto Liga vozíčkářů Brno.

Naše strategie

Na trhu působíme a vyrábíme elektronické výrobky a komponenty již od roku 1996.

slogan ELEKTRO - Vývoj a výroba elektronických zařízení
KOVO - Konstrukce a výroba mechanických celků
LIGHTING - LED technologické centrum
PROJECT - Příprava a vedení elektro projektů

Kolektiv našich pracovníků a naše technické a logistické zázemí jsou schopni splnit Vaše požadavky ve velmi širokém záběru a na nejvyšší technické, logistické i komunikační úrovni. Při svém působení na trhu i v mezilidských vztazích ctíme hodnoty popsané v tomto dokumentu Firemní politika.
Společnost VPS ELEKTRO, s.r.o. zavedla a používá systém managementu kvality v oboru výroba elektrických součástí a jejich kompletace a splňuje požadavky normy ČSN EN ISO 9001 : 2009 - Certifikát ISO.
Kompletní firemní profil společnosti V.P.S. ELEKTRO s.r.o. naleznete v dokumentu Firemní profil.