CERTIFIKACE A OSVĚDČENÍ

ČSN EN ISO 9001:2015

Naše společnost V.P.S. ELEKTRO, s.r.o. zavedla a používá certifikace systému managementu kvality v oboru výroba elektrických součástí a jejich kompletace a splňuje tak požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2015.

Certifikace EKO-KOM 2020

Podle smlouvy EKO-KOM, a.s. plní naše firma V.P.S. ELEKTRO, s.r.o. povinnost zajistit zpětný odběr a využít odpad z obalů.

Certifikát GermiTube 2021

V roce 2021 získal produkt GermiTube 60 W certifikaci z rakouské laboratoře OFI s velmi dobrými výsledky na efektivní čištění vzduchu od mikroorganismů. Test byl primárně prováděn na viru Escherichia phage MS2 s 95,15 % úspěšností při 30 m³.

Osvědčení EKOLAMP 2021

Vlastníme osvědčení od společnosti EKOLAMP s.r.o., o tom, že je naše firma VPS-Elektro zapojena do kolektivního systému, který plyne z rozhodnutí Ministerstva životního prostředí.