ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, v platném znění (dále jen „GDPR„)

obchodní společnosti
V.P.S. ELEKTRO, s.r.o.
IČ: 63494515
Tiskárenská 1277, 672 01 Moravský Krumlov
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 22217
pro prodej zboží distančním způsobem

1. Kdo jsme

Jsme společnost nabízející komplexní služby v oblasti zakázkového vývoje a výroby elektronických zařízení včetně mechanického řešení. Podle zákona jsme však také tzv. správci osobních údajů – jsme tedy odpovědní za to, že Vaše údaje budeme vždy zpracovávat zákonným způsobem a že je budeme chránit před jakýmkoliv zneužitím či neoprávněným zacházením.

 

V případě jakýchkoliv dotazů a požadavků se na nás můžete obrátit na níže uvedených kontaktech:

V.P.S. ELEKTRO, s.r.o.
IČ: 63494515
Tiskárenská 1277, 672 01 Moravský Krumlov

ID datové schránky: ut5basp
Email:

Telefon: +420 515 324 625

2. Účely zpracování vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje potřebujeme znát především za účelem efektivního vypořádání Vaší objednávky a vyřizování související administrativy, jako je fakturace a účetnictví. Musíme například vědět, kam doručit Vámi objednané zboží, jak Vás kontaktovat atd. Všechny Vaše údaje však vždy zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení daného účelu a nikdy po Vás nebudeme vyžadovat víc údajů, než je nezbytně nutné.

VYŘIZOVÁNÍ OBJEDNÁVEK

Za účelem zpracování, vyřízení a doručení Vaší objednávky zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, titul, email, telefon, IČ, DIČ, pracovní zařazení, údaj o plátcovství DPH, fakturační a doručovací adresa, číslo bankovního účtu. Údaje související s objednávkami zpracováváme v souladu s účetními a daňovými předpisy po dobu 10 let od skončení roku, v němž byla objednávka vyřízena.

Váš email současně můžeme zpracovávat v souladu se zákonem o elektronických komunikacích pro účely zasílání obchodních sdělení týkajících se zboží podobného tomu, které jste si u nás zakoupili. Nebudete-li si přát obchodní sdělení dále dostávat, budete mít možnost odebírání novinek jednoduše do budoucna odmítnout.

OBECNÁ KOMUNIKACE A ŘEŠENÍ POPTÁVEK, DOTAZŮ

Pokud se na nás obrátíte s jakýmkoli dotazem, žádostí či podnětem, zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, email, telefon a další případné údaje, které nám sdělíte, za účelem řádného vyřízení vašeho požadavku. Nedohodneme-li se jinak, údaje zpracováváme do ukončení komunikace a doručené e-maily archivujeme po dobu 1 roku.

VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ

Pokud se stane, že nebude spokojeni se zakoupeným produktem a uplatníte u nás svá práva z vadného plnění, zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, IČ, DIČ, adresa, telefon, email, doručovací adresa, číslo účtu, zaplacená částka, datum nákupu, a to za účelem řádného vypořádání reklamace. Uvedené údaje zpracováváme po dobu 3 let od vyřízení reklamace

ZASÍLÁNÍ NEWSLETTERU

Pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, budeme zpracovávat vaši emailovou adresu za účelem zasílání akčních nabídek, informací o novém zboží a novinek z naší činnosti, které by Vás mohly zajímat. Vaši emailovou adresu budeme mít uloženou v seznamu kontaktů do odvolání Vašeho souhlasu, jinak po dobu 3 let. Souhlas s odběrem novinek můžete kdykoli jednoduše a bezplatně odvolat, a to buďto emailem na naši kontaktní adresu nebo kliknutím na příslušný odkaz v zasílaných zprávách.

OSTATNÍ ZPRACOVÁNÍ

Dále můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat, pokud navštívíte náš web www.vps-elektro.cz. Při jeho provozu sbíráme a zpracováváme za účelem zkvalitňování naší online prezentace data o návštěvnosti webu, pomocí kterých zjišťujeme, co Vás na našem webu zajímá, a především jak následně náš web uspořádat, aby co nejvíce vyhovoval Vašim potřebám. Jde pouze o data, která nám sdělují, jakým způsobem je web využíván, nikoli kým je využíván. Náš web rovněž pracuje s tzv. cookies – malými datovými soubory, které jsou ukládány do paměti Vašeho zařízení a které umožňují přizpůsobit rozhraní webu specifikům vašeho zařízení a software a zjednodušují načítání stránek včetně do nich ukládaných dat. Více se dozvíte v sekci COOKIES.

3. Právní důvody zpracování

Vaše osobní údaje může zpracovávat pouze pokud to umožňuje zákon. Ten takové zpracování podmiňuje existencí alespoň jednoho z následujících důvodů:

 

 • Plnění smlouvy

O tento důvod se opíráme například tehdy, zpracováváme-li vaše údaje v souvislosti se zadáváním a vyřizováním Vašich objednávek, přípravou smluv, případně při vypořádávání reklamací.

 

 • Plnění právní povinnosti

V tomto případě musíme Vaše údaje zpracovávat přímo ze zákona, například při přípravě a evidenci fakturace a vedení účetnictví.

 

 • Oprávněné zájmy správce či třetí osoby

Vaše údaje zpracováváme občas též na základě našich oprávněných zájmů, a to konkrétně:

   • zájem na zkvalitňování našich online služeb shromažďováním údajů o jejich návštěvnosti a zařízeních, z nichž k nim uživatelé přistupují;
   • zájem na zajištění řádného poskytování našich služeb v souvislosti s příjmem, evidencí a vyřizováním vašich dotazů, stížností či podnětů;
   • zájem na zajištění bezpečnosti našich prostor monitorováním areálu bezpečnostními kamerami
   • zájem na ochraně našich práv a nároků v souvislosti s uchováváním smluvní a jiné dokumentace, pomocí níž bude možné naše nároky, práva či zájmy prokázat nebo osvědčit.

 

 • Souhlas subjektu údajů

Pokud není možné použít jiný důvodu zpracování Vašich osobních údajů, musíte nám k takovému zpracování dát souhlas. Takový souhlas potřebujeme například k zasílání informačních newsletterů prostřednictvím emailu. Tento udělený souhlas posléze samozřejmě můžete snadným způsobem a kdykoliv odvolat.

4. Příjemci osobních údajů

Naše společnost Vaše osobní údaje volně nepředává či nepřeprodává neoprávněným třetím osobám za účelem marketingu či zasílání nevyžádaných obchodních sdělení. K předání Vašich osobních údajů třetím osobám dochází pouze v tom nejnutnějším rozsahu, pokud nám to uloží právní předpis, vyžaduje-li to povaha naší činnosti či služeb, které poskytujeme, nebo pokud s tím sami budete souhlasit. K Vašim osobním údajům proto může za dodržení výše uvedených podmínek mít přístup:

 • Provozovatel interního informačního systému ke správě obchodní činnosti;
 • Externí dopravce a pracovníci logistiky;
 • Externí poskytovatel právních služeb;

5. Vaše práva

Za účelem výkonu maximální kontroly nad svými údaji můžete ve vztahu k nim uplatnit následující práva, která vyplývají z platných právní předpisů, konkrétně z článků 15 až 22 GDPR:

 • Právo na přístup k osobním údajům

Rádi Vám sdělíme, jaké Vaše osobní údaje a zpracováváme a jakým způsobem. Zároveň máte právo požadovat o případně výpis takto zpracovaných údajů.

 • Právo na opravu či doplnění osobních údajů

Pokud Vaše osobní údaje byly z naší strany zpracovány nepřesně, máte právo požadovat jejich opravu či doplnění. V takovém případě Vás o případné opravě či doplnění náležitě vyrozumíme.

 • Právo na výmaz osobních údajů

Jedná se o tzv. právo být zapomenut. Nebudou-li Vaše osobní údaje potřebné pro účel, pro který byly zpracovány, Vaše údaje vymažeme. Stejně tak je bez zbytečného odkladu vymažeme na Vaši žádost v případě, že odvoláte svůj souhlas s jejich zpracováním.

 • Právo na omezení zpracování osobních údajů

Dalším Vaším právem je požadovat, abychom zpracování Vašich osobních údajů omezili pouze na operaci uložení a o tomto omezení Vás následně informovali.

 • Právo na přenositelnost osobních údajů

Na Vaši žádost a pokud to bude v našich silách (především bude-li to technicky proveditelné) předáme Vaše osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jinému správci.

 • Právo námitek

Vaším právem je také vznést námitky proti zpracování osobních údajů, k němž dochází z titulu oprávněných zájmů správce či třetí osoby, domníváte-li se, že bychom Vaše osobní údaje zpracovávat neměli.

 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Zpracováváme-li vaše údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli bez sankce odvolat.

JAK POSTUPOVAT PŘI OCHRANĚ SVÝCH PRÁV

V případě potřeby se na nás můžete kdykoli obrátit prostřednictvím kontaktů uvedených v článku 1. těchto zásad. V e-mailu se pokuste Váš problém či dotaz blíže specifikovat a my se Vám ozveme a vše společně vyřešíme. Pokud však i přesto nebudete spokojeni s vyřízením Vaší žádosti, máte právo se ve věcech ochrany soukromí obrátit se stížností k Úřadu pro ochranu osobních údajů na email , ID datové schránky: qkbaa2n, adresa sídla Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

  6. COOKIES

  Cookies jsou malé datové soubory, které jsou při návštěvě webových stránek zasílány a ukládány do na váš disk, a které nesou data související s prohlížením našeho webu. Umožňují rychlejší zobrazování webového obsahu nebo například načítání obsahu přizpůsobeného vašemu prohlížeči. Nastavení ukládání cookies do svého zařízení můžete kdykoli ve svém prohlížeči změnit, případně ukládání cookies úplně zakázat. Způsob změny nastavení je v případě každého prohlížeče odlišný. Více informací naleznete na následujících odkazech:

   

     • Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cz
     • IE: http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
     • Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows-10/edge-privacy-faq
     • Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies
     • Opera: http://help.opera.com/Windows/9.64/cs/cookies.html
     • Safari: https://support.apple.com/cs-cz/HT201265

  7. Zásady mailingu

  JAK PŘIHLÁSIT A ODHLÁSIT NEWSLETTER: V případě, že se na našem webu přihlásíte k odběru newsletteru, vyjádříte tím svůj souhlas se zasíláním novinek týkajících se činnosti naší společnosti a služeb, které poskytujeme. Odběr novinek máte možnost kdykoli odhlásit kliknutím na příslušný link v patičce doručených zpráv, případně zasláním bezplatného emailu na adresu , ve kterém nám sdělíte, že si již novinky nepřejete dostávat. Po odhlášení odběru ukončíme zpracování vašich osobních údajů (emailové adresy) za účelem zasílání novinek.

  JAK DLOUHO BUDETE NEWSLETTER DOSTÁVAT: Po přihlášení odběru vám newsletter budeme zasílat po dobu 3 let, pokud sami odběr dříve neodhlásíte. Po tuto dobu budeme tedy vaše osobní údaje (jméno a emailovou adresu) zpracovávat.

   8. Účinnost a změny těchto zásad

   V případě, že budeme v budoucnu muset udělat dílčí úpravy či změny těchto zásad, budete o všech podstatných změnách s předstihem informovaní v novinkách na našem webu či jiným vhodným způsobem. I tak doporučujeme čas od času nahlédnut na náš web a zkontrolovat, zda došlo k nějakým úpravám.

   PLATNOST A ÚČINNOST             

   Tyto zásady nabyly platnosti dne 01.09.2021

    

   V.P.S. ELEKTRO, s.r.o.
   IČ: 63494515

    Kontaktujte nás.